Eiendomsskattelistene 2022 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

Listene er tilgjengelig fra og med 16. februar til 18. mars 2022.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 16. februar. 

Skattelistene legges ut i papirversjon på Åmot folkebibliotek og her på våre nettsider fra og med 16. februar til 18. mars 2022.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av takst, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. Takstlisten for eiendommer med nye og endrete takster er vedtatt av sakkyndig nemnd 13. januar 2022.

Se Eiendomsskattelistene 2022

Til toppen