Høring - Kommunal planstrategi for Åmot kommune 2021-2023

Frist for innspill er 15. august 2022.

Åmot kommunestyre vedtok den 18.05.2022 å sende forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 2021-2023 på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Eventuelle innspill merkes med saksnr. 2022/816, og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena. Frist 15. august 2022.

Til toppen