Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2025-2029 – kunngjøring av vedtatt planprogram

Åmot kommunestyre vedtok i møte 26.06.2024 planprogram for kommunedelplan for trafikksikkerhet 2025-2029.

Planprogrammet for trafikksikkerhetsplanen er et dokument som beskriver formålet med det kommende planarbeidet, planprosessen med framdriftsplan og deltakere, opplegg for medvirkning og fokusområder i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Dokumentet legger føringer for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Dokumenter


Dersom det er spørsmål, ta kontakt med arealplanlegger Marie Anderzén.

Til toppen