Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Stengt legekontor

Legekontoret i Åmot holder stengt fredag 17. september og mandag 20. september grunnet omlegging til nytt journalsystem og innføring av Pasientsky.

Les mer

 

Mindre endring av kommuneplanens arealdel – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 08.10.2021.

Kommunestyret har i møte 08.07.2021, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 vedtatt å legge ut forslag til mindre endring av kommuneplanens arealdel (planID 20150300) til offentlig ettersyn. 

Hensikten med endringen er å legge til rette for hytteutbygging i Skramstadsætra-Rostadsætra, samt Digeråsen. 

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 08.10.2021.

Merk henvendelsen med saksnr. 2021/1513

Til toppen