Bestill time til vaksinering!

Ekstra timer til vaksinering, dagtid i uke 30. 

  • Kun timebestilling på telefon 404 07 716.
  • Tirsdag 27.07, onsdag 28.07 og fredag 30.07
  • Kl. 10-14 alle dager.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde - Høring

Tor Ivar Gullord har på vegne av Furutangen Utvikling AS fremmet en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Endringen går ut på å omregulere et område til frittliggende fritidsbebyggelse, som i dag er avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse (område FK1 og FK2).

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlagt følger høringsbrev, planbeskrivelse, forslag til revidert plankart og reguleringsbestemmelser, samt VA-plan med beskrivelse.

Eventuelle merknader til endringen sendes innen den 06.08.2021 til:

Til toppen