Hvor og når kan du stemme

Stemme hjemme?

Friste for å søke kommunen om å stemme hjemme er 5. september 2023.

Kontakt Hanne Kristin Medlien.

Assistanse i valglokalet?

Vi veileder deg i valglokalet.

Her kan du lese om reglene for veiledning og assistanse av velgere i valglokalet.

Til toppen