Levering av listeforslag

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00.

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget.

Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke nok at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn fortløpende på hjemmesiden vår.

Til toppen