Eiermelding

Et overordnet, tverrpolitisk styringsdokument for kommunale foretak og selskap som Åmot kommune eier alene eller sammen med andre, både offentlige og private. 

Eiermeldingen skal gi en

  • kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap
  • beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer
  • avklaring av roller
  • oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper
  • gjennomgang av de selskap som Åmot kommune er delaktig i

Eiermeldingen skal synliggjøre de holdninger kommunen har som eier, være et fundament for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk, gi retningslinjer for sammensetning av styrer, stille krav til hvordan styrearbeidet blir utført, og evaluere kommunens rolle som eier.

Til toppen