Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Kommunedirektør, ledergruppe og organisering

Ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Se organisasjonskart

Hovedverneombud og tillitsvalgte

  • Jens Martin Persson- Hovedverneombud i Åmot kommune

Hovedtillitsvalgte i Åmot kommune

Til toppen