Kommunedirektør, ledergruppe og organisering

Ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Se organisasjonskart

Hovedverneombud og tillitsvalgte

  • Jens Martin Persson- Hovedverneombud i Åmot kommune

Hovedtillitsvalgte i Åmot kommune

Til toppen