Arkiv og postliste

Alle kan be om innsyn i kommunens dokumenter.

Enkelte opplysninger kan være sladdet før dokumentet gis ut, til eksempel opplysninger som er taushetsbelagte.

Be om innsyn

Det er gratis å be om innsyn.

Du kan be om innsyn anonymt. Vi har ikke noe med hvem du er og hvorfor du ønsker innsyn. Vi ber om at du bestiller direkte fra postlista.

Klikk på tittelen på dokumentet og så på Bestill innsyn-knappen. Da legger dokumentet seg i handlekurven i venstremenyen. Gjenta om du ønsker innsyn i flere dokumenter. 

I handlekurven legger du inn kontaktopplysninger. Om du ikke ønsker å oppgi navnet ditt, kan du skrive "anonym".

Når kan du forvente svar

Offentlighetsloven oppstiller ingen absolutt frist for når et innsynskrav skal behandles, men det følger av Offentlighetsloven § 29 første ledd at et innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Dette har i praksis vært forstått som 1-3 arbeidsdager. 

Sivilombudet påpeker at dersom den som har krevd innsyn, ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at forvaltningsorganet mottok innsynskravet, skal dette regnes som et avslag som kan påklages.

I praksis vil denne fungere som en purring overfor forvaltningsorganet som skal håndtere innsynskravet. Dersom en slik klage ikke medfører at innsynskravet blir behandlet, heller ikke gjennom å involvere klageinstansen, kan en klage til Sivilombudet over manglende svar og lang saksbehandlingstid.

Postlistens innhold

Postlisten er tilgjengelig digitalt. Den inneholder brev som kommer inn til kommunen og brev som sendes ut fra kommunen fra vårt sak- og arkivsystemet.

Merk at interne notat ikke er på postlisten. Det er heller ikke dokumenter som ligger i fagsystemene våre, f.eks. pasientjournaler, barnevernsmapper, søknader og svar på barnehage-, SFO- og kulturskoleplass.

Ønsker du innsyn i dokumenter fra fagsystemene våre, må du kontakte lederne i de aktuelle enhetene/avdelingene.

Se hva offentleglova sier om innsyn (kapittel 2 og 3)

Til toppen