Visjoner og verdier

Visjon, verdier, strategiske hovedgrep og satsingsområder til Åmot kommune.

Visjon 

Vilje til vekst

Verdier

 • Åpen
 • Motivert
 • Offensiv
 • Tillitsskapende 

Verdiordene skal ligge til grunn for den jobben vi gjør i kommunen. Resultatet av det vi leverer skal lyse av våre verdier.

Strategiske hovedgrep

 • Bærekraftig utvikling med kunnskap og kompetanse 
 • Folkehelse og universell utforming 
 • Offentlig samarbeid og kommunikasjon
 • Ressursstyring og samordning 

Satsningsområder

 • Åmot som bosted og vertskommune
 • Kollektivtrafikk og digital infrastruktur
 • Forebygging framfor reparasjon
 • Lokal verdiskapning og innovasjon

Åmot betyr åmøtet, altså der to å´er møtes. Renaelva og Glomma møtes på Rena. Det er et fint og passende navn i seg selv. To ting blir til til ett - samlende og inkluderende.

Til toppen