Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Visjoner og verdier

Visjon, verdier, strategiske hovedgrep og satsingsområder til Åmot kommune.

Visjon 

Vilje til vekst

Verdier

 • Åpen
 • Motivert
 • Offensiv
 • Tillitsskapende 

Verdiordene skal ligge til grunn for den jobben vi gjør i kommunen. Resultatet av det vi leverer skal lyse av våre verdier.

Strategiske hovedgrep

 • Bærekraftig utvikling med kunnskap og kompetanse 
 • Folkehelse og universell utforming 
 • Offentlig samarbeid og kommunikasjon
 • Ressursstyring og samordning 

Satsningsområder

 • Åmot som bosted og vertskommune
 • Kollektivtrafikk og digital infrastruktur
 • Forebygging framfor reparasjon
 • Lokal verdiskapning og innovasjon

Åmot betyr åmøtet, altså der to å´er møtes. Renaelva og Glomma møtes på Rena. Det er et fint og passende navn i seg selv. To ting blir til til ett - samlende og inkluderende.

Til toppen