Borgerlig vielse

I Åmot kommune er det ordfører, varaordfører og kultursjef som innehar vigselsmyndighet.

Slik søker du

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Åmot kommune kan sende sin henvendelse til kommunen v/ politisk sekretariat.

I henvendelsen må du oppgi

  • navn på brudepar, telefonnummer, ønsket dato og tidspunkt innenfor oppsatte rammer.
  • I tillegg må kopi av prøvingsattest (originalen sendes/leveres til kommunen så snart som mulig etter avtale med vigsler er inngått) legges ved.

Send søknad om vigsel på e-post 

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Til toppen