Delegeringsreglement

Alle kommuner skal ha et gyldig delegeringsreglement.

Delegeringsreglement gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ som har innstillingsmyndighet.

I reglementet er det beskrevet hvilken innstillingsrett/innstillingsmyndighet og avgjørelsesmyndighet organene har. De faste utvalgene kan behandle sakene og vedta et forslag til vedtak, men dette må evt. fremmes på nytt i formannskap eller kommunestyre.

Dette som følge av at formannskapet har innstillingsrett til kommunestyret og kommunedirektøren har innstillingsretten til formannskapet.

Åmot kommune sitt delegeringsreglement finner du her.

Til toppen