Kommunestyre og formannskapet på kommuneTV

Møter i kommunestyret og formannskapet sendes direkte og er tilgjengelig som opptak.

Live stream av møter i kommunestyret og formannskapet sendes på Kommune-TV.

KommuneTV

Under sending kan du velge visning fra 3 ulike kamera.

Til toppen