Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Meddommer

Her finner du informasjon om vervet som meddommer.

Hvordan bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere (lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten) for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024.

Hvis du ønsker å bli kontaktet av oss når rekrutteringen av meddommere starter kan du registrere deg i dette skjemaet.

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer her

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Åmot kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Lurer du på noe?

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere

Til toppen