Politisk styring og utvalg

Politisk styring og alle utvalg i Åmot kommune.

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Åmot kommune og består av 19 folkevalgte politikere. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Utvalg og råd

Oversikt over alle politiske utvalg og råd med medlemmer, varamedlemmer, møteplan og dokumenter.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er sammensatt av politikere, tillitsvalgte og administrasjon.

I Åmot kommune består administrasjonsutvalget av Formannskapet, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet samt representant fra administrasjon.

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 5 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Til toppen