Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Politisk styring

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Åmot kommune og består av 19 folkevalgte politikere. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Utvalg 

Her finner du oversikt over alle politiske utvalg med medlemmer, varamedlemmer, møteplan og dokumenter.

Eldrerådet

Medlemmer

  • Mona Svendsberget
  • Jan Anders Bråten
  • Morten Kolbjørnsen (kommunestyrets representant )
  • Øivind Brenna
  • Ingrid Sløgedal

Varamedlemmer

  • Odd Knutsen Bjørke
  • Jan Petter Naustvik

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 5 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Til toppen