Politisk styring og utvalg

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Åmot kommune og består av 19 folkevalgte politikere. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Utvalg 

Her finner du oversikt over alle politiske utvalg med medlemmer, varamedlemmer, møteplan og dokumenter.

Eldrerådet

Medlemmer

 • Mona Svendsberget
 • Jan Anders Bråten
 • Morten Kolbjørnsen (kommunestyrets representant )
 • Ingrid Sløgedal
 • Arnt Steinar Buen

Varamedlemmer

 • Odd Knutsen Bjørke
 • Jan Petter Naustvik

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

Medlemmer

 • Heidi Ferangen (leder)
 • Solveig Snekkersveen
 • Gjertrud Linde
 • Geir Kulusveen
 • Willy Olsen

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er sammensatt av politikere, tillitsvalgte og administrasjon.

I Åmot kommune består administrasjonsutvalget av Formannskapet, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet samt representant fra administrasjon.

Administrasjonsutvalgets medlemmer og møteplan

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 5 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Til toppen