Søk barnehageplass

Du kan søke hele året, men frist for hovedopptaket er 1. mars.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan velge mellom 3 barnehager i prioritert rekkefølge. I Åmot har vi totalt seks barnehager.

Søk barnehageplass

Søkere fra Åmot kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Kan du ikke søke digitalt, henvend deg til Åmot kommune på telefon 62 43 40 00.

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året.

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du en SMS og en e-post med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar i løpet av mars og april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass

 • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
 • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
 • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Hvilken barnehage bør jeg velge?

Når du skal velge en barnehage kan det være relevant å få oversikt over dette:

 • Beliggenhet
 • Når det er feriestengt (varierer fra barnehage til barnehage)
 • Eventuelt depositum
 • Oppsigelsestid
 • Faglig innhold og satsingsområder (finnes i årsplanen)
 • Opptakskriterier for private barnehager

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre og kontaktinformasjon.

Prioriteringer i kommunale barnehager

Barnehagene tar først inn barn som er bosatt i Åmot kommune, med følgende prioritering:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om i barnevernstjenesten (kode 10)
 2. Barn med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer (kode 20)
 3. Barn fra hjem med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer (kode 30)
 4. Barn fra minoritetsspråkelige familier (kode 40)
 5. Barn som etter vedtak fra rådmannen blir tildelt plass (kode 50)
 6. Alle andre (kode 90)
 7. Ved like vilkår prioriteres det eldste barnet først. I søknaden oppgir du hvilken kode som gjelder for ditt barn.

Klage på tildeling eller avslag

Dersom du ikke har fått tildelt ditt første- eller andrevalg, eller fått avslag på overføring til annen barnehage, kan du sende oss en klage på e-post.

Klag på tildelt barnehageplass

Klagen blir sendt til barnehagekontoret og behandles fortløpende. Vi gir tilbakemelding på klagen via kontaktinformasjonen du oppgir i skjemaet.

Kontakt oss

Dorota Jansen
Opptaksansvarlig / Enhetsleder
E-post
Mobil 47 45 05 15
Til toppen