Høstferie for alle

Hedmark Røde Kors arrangerer gratis ferieopphold for familier med sårbar økonomi, søk innen 5. september.

Årets høstferie er lagt til Merket i Tisleidalen i Valdres fra søndag 09. oktober til onsdag 12. oktober. 

Søknadsfrist og kriterier for søknad

Søknadsfrist er 5. september 2022. 
Merk! Familiene kan ikke søke selv, kontaktlærer, sosiallærer, helsesøster, barneverntjeneste, NAV eller andre instanser i hjelpeapparatet må søke på vegne av familiene.
For å bli vurdert må familien:
  • Ha minst ett barn i alderen 6-13 år
  • Hatt sårbar økonomi over tid, slik at det er vanskelig å oppnå feriemuligheter på egenhånd 
  • Ha gode nok norskkunnskaper til at barna skal slippe å være tolk for foreldrene (Bodd i Norge i minimum 2 år)
  • Være i stand til å ivareta seg selv og barna på ferieoppholdet, de som er med fra Røde Kors er frivillige tilretteleggere, ikke helsepersonell

Alt er gratis

Det tilbys felles busstransport fra knutepunkt langs veien, ferieoppholdet inkluderer alle måltider, ferien skal ikke behøve å koste noe for den som deltar.
Overnattingen skjer i hytter og enkeltrom med en enkel standard, og det er vekt på et ferietilbud fylt av utendørs aktivitet der familiene skal få gode opplevelser de kan bygge videre på i hverdagen etterpå. 
Til årets høstferie disponerer vi drøyt 40 plasser som vil fordeles til familier fra kommuner i tidligere Hedmark.
En gruppe frivillige vil være med fra begynnelse til slutt for å legge til rette for aktiviteter gjennom oppholdet.
Til toppen