Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Ser du motivet?

Fra bare noen flekker og linjer på papir kan det trylles frem fantasifulle verdener.

Ivrige elever tegner sine assosiasjoner.

Kunstner Hilde Grønstad Sunde har utfordret 9. trinn. Grønstad Sunde har utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustrihøyskole i Oslo, og har tatt pedagogisk utdanning i tillegg. Hun har erfaring med undervisning for barn og unge og er en aktiv billedkunstner med en rekke utstillinger bak seg.

I dette prosjektet som kjøres gjennom Den Kulturelle Skolesekken leter ungdommene frem motiver i store veggruller, som er forberedt med tilfeldige mønstre når maling blir spredd utover. Derav arbeidstittelen "Assosiasjoner". Spennende og kreativt!

Ut fra kunstner Hilde Grønstad Sundes «assossiasjonsflekker» på papiret som dekker hele vegger, får elevene tegne videre og skape verdener og vesener etter fri fantasi. Sammen kan de skape et mangfoldig og fantastisk tegneunivers fullt av mennesker, dyr, mønstre og det de selv har lyst til å uttrykke.

Her er det rom for kreativitet. Ingenting er riktigere enn noe annet og ingenting er galt. Fantasien får frie tøyler.

Elevene gikk til verket med stor iver og noen av resultatene kan du se i dette bildegalleriet.

Til toppen