Søk plass på SFO, endre eller si opp

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Slik søker du

  • Du søker om plass gjennom SFO-portalen i Visma Flyt Skole.
  • Frist for å søke for nye 1. trinnselever er 1. mars samme år de starter på skolen.

Søk SFO-plass

Tildelt SFO-plass gjelder for ett og ett skoleår, dvs. at alle som ønsker SFO-plass må søke på nytt. Søknader på SFO-plass mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Endre eller si opp SFO plass

Du kan enkelt si opp eller gjøre endringer på plassen din, samme sted som du søkte.

Du må logge inn med ID-porten for å få tilgang til dine opplysninger.

Si opp eller endre SFO-plass

Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er 1 mnd. fra 1. eller 15. i mnd. Kommer oppsigelsen etter 1. mai må det allikevel betales for resten av SFO-året.

Kontakt oss

Aina Wilhelmson
Avdelingsleder SFO
E-post
Mobil 48 25 52 73
Til toppen