Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Foreldrearbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg  som fungerer som et "styre" for foreldrerådet. Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

Spørsmål og svar om FAU

Til toppen