Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

Kontakt FAU på e-post

Spørsmål og svar om FAU

Til toppen