Døgnbemannede omsorgsboliger

Kommunens nest høyeste omsorgsnivå.

Døgnbemannede omsorgsboliger er et tjenestetilbud til personer som trenger omfattende helse- og omsorgstjenester grunnet helsetilstand og funksjonssvikt.

Døgnbemannede omsorgsboliger er kommunens nest høyeste omsorgsnivå. Boligen er fysisk tilrettelagt slik at beboer får økt mulighet til å styrke sin funksjon og mestring. Boligene er døgnbemannet og beboere mottar heldøgns pleie og omsorg.

I Åmot kommune har vi tre døgnbemannede omsorgsboliger

Slik søker du

Du søker plass på døgnbemannet omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Tildeling av andre helse- og velferdstjenester må søkes separat

De som tildeles døgnbemannet omsorgsbolig, må søke andre tjenester innen helse og velferd separat.

Se tjenester i hjemmet

Hva koster det?

Kontakt Tjenestekontoret i Åmot for spørsmål knyttet til priser.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen