Døgnbemannede omsorgsboliger

I Åmot kommune har vi to døgnbemannede omsorgsboliger.

Døgnbemannede omsorgsboliger er et tjenestetilbud til personer som trenger omfattende helse- og omsorgstjenester grunnet helsetilstand og funksjonssvikt.

Døgnbemannede omsorgsboliger er kommunens nest høyeste omsorgsnivå. Boligen er fysisk tilrettelagt slik at beboer får økt mulighet til å styrke sin funksjon og mestring. Boligene er døgnbemannet og beboere mottar heldøgns pleie og omsorg.

Døgnbemannede omsorgsboliger i Åmot kommune

Karroa

Et bofellesskap med mulighet for felles bespisning og aktiviteter. Karroa inkluderer også en avlastningsleilighet for barn.

Osen pensjonistheim

Egne leiligheter med mulighet for for fullkost.

Slik søker du

Du søker plass på døgnbemannet omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Tildeling av andre helse- og velferdstjenester må søkes separat

De som tildeles døgnbemannet omsorgsbolig, må søke andre tjenester innen helse og velferd separat.

Se tjenester i hjemmet

Hva koster det?

Kontakt Tjenestekontoret i Åmot for spørsmål knyttet til priser.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 479 70 015
Til toppen