Behov for hjelp?

Har du behov for snømåking, plenklipping eller andre små jobber?

Vi gjør alt vi kan for å hjelpe deg.

Ta kontakt med oss i god tid, så vi for koordinert innsatsen. Vi har både yngre og eldre frivillige som ønsker å hjelpe.

Kontakt oss

Turid Athammer
Leder frivilligsentralen
E-post
Til toppen