Søk om spillemidler

Du kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av idrett- og nærmiljøanlegg hos Kulturdepartementet. Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg er overskudd fra Norsk Tipping AS.

Hva kan det søkes om spillemidler til?

Du kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv samt nærmiljøanlegg.

For nærmiljøanlegg er tilskuddssatsen inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, for andre anlegg er tilskuddssatsen inntil 33%. For alle typer anlegg er det en maksimal grense for tilskuddets størrelse.

Slik søker du

Du søker om spillemidler gjennom Kulturdepartementet sine temasider.

På denne siden finner du ulike elektroniske skjemaer, ettersom hva du ønsker å søke støtte til.

Søknadsfrist

Nye prosjekter må være registrert innen 15. september for å kunne bli innarbeidet i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Søknaden må være ferdig og oversendt Åmot kommune innen 1. november.

Det er venteliste for tildeling av spillemidler.

Til toppen