Ungdomsrådet i Åmot

Ungdomsrådet er ungdommens talerør ovenfor politikerne og beslutningstakerne i kommunen, og et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.

Eksempel på saker vi jobber med kan være utdanning, helse, oppvekstmiljø og miljøvern. Vi taler ungdommens sak, og har rett til å uttale oss i alle saker som gjelder ungdom. 

 • Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte
 • Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengige
 • Ungdomsrådet deler hvert år ut en sum med penger som er øremerket barne- og ungdomsaktivitet i kommunen

Har du saker til ungdomsrådet?

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, ta kontakt med

 • en av medlemmene i ungdomsrådet
 • koordinator til ungdomsrådet Hanne Kristin Medlien

Ungdomsrådet 2023/23

8. klasse

 • Norunn Moe - Nestleder                                                              
 • Heine Overland 
 • Kahina Brenne (Vara)
 • Sebastian Byfuglien (Vara)

9. klasse

 • Julie Pedersen - Leder
 • Lukas Hørsandlien Vestli
 • Andrea Vetås (Vara)
 • Balder Nordseth-Sømme (Vara)

10.klasse

 • Aleksander Bergersen
 • Pernille Frimannslund Høie
 • Oliver Solberg (Vara)
 • Mina Lunde (Vara)

Videregående skole

 • Håvard Pettersen Andraa
 • Anne Katrine Jensen Grahn - Nestleder                               
 • Matz Roan Hendriks (Vara)

Kontakt oss

Nina Forårsveen
Kulturkonsulent
E-post
Mobil 91 24 81 24
Til toppen