Søknad om midler fra det lokale vilt- og fiskefond i Åmot kommune 2023

Frist for å søke om midler fra det lokale vilt- og fiskefond er 1. februar 2023.

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen og fylkeskommunen.

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond.

Send søknad på e-post

Les mer om viltfond.
 

Til toppen