Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Tilskudd i skogbruket 2023

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2023.

Tilskudd til skogkultur i Åmot kommune

  • Ungskogpleie/ avstandsregulering: inntil 35 %
  • Markberedning: inntil 20 %
     
Til toppen