Tilskudd til skogkultur 2024

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2024.

Det gis  tilskudd til ungskogpleie/ avstandsregulering: inntil 40 %.

Se tilskuddsordninger og søknadsskjema.
 

Til toppen