Erstatning for avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Hvem kan søke?

Foretak som har rett til produksjonstilskudd på skadetidspunktet kan søke om erstatning. 

Hvordan søker jeg?

1. Meld fra om avlingssvikt

Søker skal uten ugrunnet opphold gi melding om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Meld fra om avlingssvikt

2. Søk erstatning

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om erstatning

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfristen er 31. oktober. Det er kommunen som behandler søknaden, endelig vedtak gjøres av Fylkesmannen.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Maksimal utbetaling per vekstgruppe er 750 000 kroner. Erstatning under 5000 kroner blir ikke utbetalt. 

Hvilke vekstgrupper gir rett til erstatning?

 • grovfôr
 • korn
 • frukt
 • bær
 • poteter
 • grønnsaker
 • Hvilke skader gir rett til erstatning?
 • tørke
 • mye nedbør
 • flom
 • frost
Til toppen