Naturskadeerstatning

Statens naturskadeordning gjelder ved naturskade, når det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet.

Naturskadeerstatning omhandler blant annet skader ved flom, villbekker, storm, skred, rene nedbørsskader og isgang.

Hvis det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet, kan du søke statlig naturskadeerstatning. Skade på jordbruksareal, skogbruksareal, veier som ligger utenfor 5 dekar fra bolighus/hytte, broer og betongkaier, er eksempler på slike arealer og objekter som kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.  

Les mer om naturskadeerstatning på Landbruksdirektoratet

Hvem kan søke erstatning?

Alle privatpersoner kan søke erstatning hos statens naturskadeordning. Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag kan også søke om erstatning. Skade på statlig og kommunal eiendom dekkes ikke. 

Slik søker du

Gå til søknad om erstatning etter naturskade via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. 

Til søknadsskjema for naturskadeerstatning

Husk å søke senest 3 måneder etter skadetidspunktet. 

Til toppen