Deling og omdisponering av landbrukseiendom

Ønsker du å omdisponere dyrka eller dyrkbar jord?

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar etter plan- og bygningsloven at arealet skal brukes til andre formål enn landbruk. Enkeltpersoner kan også søke om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon. 

Hvordan søker jeg om omdisponering?

Søknader om omdisponering sendes på e-post til kommunen

I søknaden må du:

  • beskrive eiendommen som skal deles
  • gi opplysninger om areal, bygninger etc.
  • oppgi formålet med delingen
  • oppgi kjøper (hvis det er bestemt)
  • legge ved kart over eiendommen der arealet som søkes fradelt, er tegnet inn

Retningslinjer for behandling av jordlovssaker (PDF, 173 kB)

Ønsker du å dele en landbrukseiendom?

Dersom du ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, må du ha godkjenning av landbruksmyndighetene. 

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen