Veiledning før du søker

Har du behov for ytterligere veiledning anbefaler vi direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider (dibk.no) eller at du tar kontakt med kommunens byggesaksbehandlere.

Forhåndskonferanse

Du kan ringe inn til kommunen og be om et møte med en byggesaksbehandler for å avklare ting du lurer på i forbindelse med en byggesøknad. 

Dersom du har har mange spørsmål til en byggesøknad kan det være lurt å be om en forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 

Forhåndskonferanse kan kreves av søker selv eller av kommunen. Forhåndskonferansen er et avklaringsmøte mellom partene. Den skal bidra til at tiltakshaver får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og bli gjort kjent med relevante krav samt forutsetninger for den videre saksbehandling. 

Til toppen