Andre kartløsninger

Et utvalg kartløsninger til offentlig bruk.

Gårdskart er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. Kart gir arealtall for valgt landbrukseiendom.

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

InnlandsGIS er en kartløsning for Innlandet.

Norgeskart.no er Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, friluftslivkart, stedsnavn og luftfartshindre.

Norge i bilder viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet, også historiske bilder og er et samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap.

Rett i kartet er Kartverkets feilmeldingstjeneste for landkart. Her kan hele Norge være med og rette og bidra til å holde kartene våre oppdatert.

Vegkart viser offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank.

Skisporet viser oppkjørte skispor i nesten hele Norge.

Til toppen