Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Søk etter reguleringsplaner

Oversikt over alle reguleringsplaner i Åmot kommune.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der.

Søk etter reguleringsplaner

Les mer om reguleringsplaner

Til toppen