Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område på.

Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og lekeområder? Hvor skal det være næringsområder?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der.

Den består av et kart med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte plan.

Bestemmelsene sier hva du kan gjøre og ikke på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller veg, og hvor høyt og stort du kan bygge.

Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen eller om det er kommuneplanens arealdel.

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din 

Ulike typer reguleringsplaner

Til toppen