Parkering for forflytningshemmede (HC-kort)

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Krav til søker

HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

Slik søker du

Du søker HC-kort gjennom din fastlege.

Legekontoret i Åmot

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten.  Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

Det er etablert faste parkeringsplasser for forflytningshemmede innenfor sentrumssonen på Rena på følgende steder

  • Torget
  • Hovedgata (Banken)
  • Lilletorget
  • Rundt offentlige bygg
Til toppen