Tømming av private avløpsanlegg

Alle som har et privat avløpsanlegg, og som ikke er tilknyttet kommunalt nett, er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskiller og lignende.

Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen utføres for tiden av Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

Når er det tømming?

Tømming av slamavskillere foregår på kjøring etter roder. Oppstart avhenger av snøforhold. Arnkværn Miljø og Renovasjon AS vil varsle om tømmetidspunkt på SMS.

Hvor ofte har jeg tømming?

Boligeiendommer i Åmot har tømmefrekvens på 24 måneder. På fritidseiendommer er frekvensen 48 måneder mellom hver tømming.

Hvem bestiller tømming av tette tanker?

Har du tett tank må du bestille tømming selv, ta kontakt direkte med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS på telefon 62 35 50 00.

Dine plikter som huseier

  • Du må påse at tankene er tilgjengelig for tømming. Klippe gress/kratt og måke frem kumlokket om vinteren.
  • Du må sørge for at gårdsplass/adkomstvei er tilstrekkelig strødd og brøytet.
  • Tanken skal til enhver tid være sikret, slik at personer og dyr hindres i å falle i den. Betonglokk skal være runde og hele, med løftekrok.
  • Glassfiberlokk skal sikres med låsepinne.

Hva koster tømming av anlegget?

Se gebyrregulativ.

Ekstra slamtømming

En ekstra tømming av slamtank og/eller minirenseanlegg betyr at du som kunde selv har bestilt tømming. Ved ekstra tømming må du betale transportgebyr og gebyr for tømt mengde, fordi tømmingen skjer utenom fastsatte tider og henteruter.

Hvis det er snakk om en fremskutt tømming, vil du kun bli belastet et transportgebyr, da volumet allerede dekkes av de faste slamavgiftene.

Kontakt oss

Rune Bjørgmo
Konsulent
E-post
Telefon 48 88 43 48
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen