Fakturering av kommunale eiendomsavgifter

Åmot kommune tilbyr fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Dette betyr at du selv kan velge det terminoppsettet som passer best for husstanden og din økonomi.

Hvilke terminoppsett tilbyr kommunen?

 • 1   termin - faktureres i februar
 • 3   terminer - faktureres i februar, juni og oktober
 • 6   terminer - faktureres i februar, april, juni, august, oktober og desember
 • 12 terminer - faktureres hver mnd.

Hva må du gjøre for å endre terminoppsettet?

Alle husstander har fått tildelt et terminoppsett basert på det samlede årsbeløpets størrelse. For å endre ditt terminoppsett må du kontakte Åmot kommune

Send forespørsel om endring av terminoppsett

Ønsker du månedlig faktura må du inngå avtale om e-Faktura og/eller AvtaleGiro. Det gjør du selv i nettbanken din.

Hvilke avgifter faktureres fleksibelt?

 • Vann og avløp
 • Slamtømming
 • Feiing
 • Eiendomsskatt

Hvilke begrensninger har dere på antall terminer?

For eiendommer med små avgifter er det satt følgende begrensninger for termininndeling:

 • Eiendommer med kommunale avgifter på under 1 000 kroner per år faktureres for hele beløpet i februar.
 • Årlig avgift inntil 6 000 kroner faktureres over tre terminer.
 • Årlig avgift over 6000 kroner faktureres over seks terminer. De som herunder ønsker månedlig fakturering kontakter kommunen for å inngå avtale.
 • Avtalen om månedlig fakturering med kommunen gjøres ved dokumentasjon på avtalegiro. Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for.
Til toppen