Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Faktura

Betaling, tilbakeføring og utsendelse

Har du spørsmål som dreier seg om utsendelse og betaling av fakturaen kan du sende e-post eller ringe 48 88 34 93

Send ditt spørsmål på e-post

Fakturagrunnlag

Om du har spørsmål til grunnlaget for din fakturaen kan du sende oss epost eller ringe 48 88 45 48

Send ditt spørsmål på e-post

Til toppen