Levering av vannprøver

Vannprøver fra private og kommunale vannverk må leveres til servicekontoret før kl. 09.00 på oppsatte dager.

Analyse flasker kan hentes i servicekontoret, prøvene leveres til SGS Analytics Norway.

Besøk SGS for priser og mer info.

Til toppen