Levering av vannprøver

Vannprøver fra private og kommunale vannverk må leveres til servicekontoret før kl. 09.00 på oppsatte dager.

Flaskene skal merkes med

  • Navn på vannverket
  • Prøvetakingssted
  • Type kontroll (eks NE)
  • Sato og klokkeslett

Analyse flasker kan hentes i servicekontoret, prøvene leveres til SGS Analytics Norway.

Besøk SGS for priser og mer info.

Datoer for innlevering

Tegnforklaring: RV - Råvannsprøve, A-prøve, B-prøve (hvert annet år).

2024

Til toppen