Mistenker du vannlekkasje?

Dersom du oppdager sus i rør eller lavt vanntrykk, kan det være tegn på at det er en lekkasje på vannledningen

Varsle ved mistanke om vannlekkasje

Ta kontakt med vann og avløp på hvis du oppdager lavt trykk, sus eller bråk.

Det kan være vanskelig å fastslå om en lekkasje er på kommunens vannledning eller på den private stikkledningen. For å unngå at du påføres unødvendige kostnader, bør du ikke grave eller sette i gang arbeider på stikkledningen, før vi har undersøkt om lekkasjen er på privat stikkledning eller på kommunens ledning.

Hvis vi etter lekkasjesøking eller på annet grunnlag oppdager en lekkasje på din private stikkledning, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen.

Felles stikkledninger

En stikkledning som betjener flere husstander kalles felles stikkledning. Hvis flere eiendommer er koblet til felles stikkledninger, har dere et felles ansvar for ledningene. Oppdager vi en lekkasje på felles stikkledning, vil alle som er påkoblet denne få krav fra oss om utbedring av lekkasjen.

Eier-/ansvarsforhold ved felles stikkledninger

Ved felles stikkledninger bør du ha dokumenter på eierforhold eller ansvarsforhold. Disse er som regel tinglyste. Hvis du ikke har en avtale mellom eierne av felles stikkledning, anbefaler vi å tegne en avtale som tinglyses. 

Går stikkledningene over en annen eiendom bør du også ha en tinglyst avtale som beskriver rettigheter og plikter.

Kontakt oss

Knut Blix
Enhetsleder
E-post
Mobil 95 98 33 82
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen