Natur- og kulturleden i Åmot

Natur- og kulturleden i Åmot følger stier og gamle vegfár gjennom natur- og kulturhistoriske spennende områder.

Leden er et godt utgangspunkt for kortere eller lengre turer, for kulturhistoriske dypdykk, naturopplevelser og fisketurer.

Leden er ca 40 km lang og består av Pilegrimsleden og Gammel Rideveg til Osen. Leden har vært brukt av lokalbefolkning, pilegrimer og andre tilreisende gjennom århundrer. En vandring på leden er derfor en vandring gjennom Åmot sin lange historie.

Kultur- og naturlandskap

Åmot kommune er Norges best registrerte kommune på kulturminner. Arbeidet startet allerede i 1991 i forbindelse med Forsvarsetableringen. Arkeologer har registrert mer enn 3 500 kulturminner og gitt oss viktig kunnskap om menneskene som var her før oss.

Noe av denne kunnskapen forsøker vi å formidle gjennom Natur- og kulturleden, hvor enkelte av fortidas spor kan oppleves på nært hold.

Leden går hovedsakelig utenom motorisert vei, gjennom varierte naturområder med godt synlige geologiske fenomener som dødisgroper og eskere - slik som den flotte Rødseskeren.

Startpunkt og merking

Leden er merket med røde symboler langs Pilegrimsleden (Nesvangen - Bjørkøyvelta og videre inn i Rendalen) og med blå symboler på Gammel rideveg (Oset - Osen).

Leden er best egnet til fots eller på hesteryggen, men store deler kan også sykles.

Til toppen