Aktuelt

Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Der er ikke satt av midler til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2022.

Regjeringen letter på tiltak

Skjenkestoppen ble opphevet ved midnatt natt til 14. januar.

Søk kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmot kommune har mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Søk tilskudd til friluftsaktiviteter i 2022

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Søk midler fra vilt- og fiskefondet i Åmot kommune

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Turvinnere 2021

Gratulerer til FYSAK- og Stolpejaktvinnere.

Helsesektoren i Åmot kommune innfører tiltak for å sikre forsvarlig drift

Covid-19, høyt sykefravær og redusert tilgang på ressurser skaper stort arbeidspress innen Helse og Velferdstjenester.

Forhåndsvarsel om eventuell nedskalering av helsetjenester i Åmot kommune

Åmot kommune har utarbeidet kriseplan med tiltak for å sikre forsvarlig drift i hele helsesektoren.

Vaksinering 16. desember 2021

Tusen takk til alle frivillige.

Vannmåleravlesning via SMS

Vi nærmer oss jul og det betyr avlesning av vannmåleren.

Til toppen