Møt våre nye ergoterapeuter

I anledning ergoterapiens dag ønsker vi å presenterer våre to nyansatte ergoterapeuter.

Camilla Stuen Sand fra Koppang og Anna Sannes Sørensen fra Rena begynte begge tidligere i sommer og er ansatt i 100% stillinger. Vi ønsker dem velkommen tilbake til Østerdalen. 

Nye ergoterapeuter i Åmot kommune - Klikk for stort bildeNye ergoterapeuter i Åmot kommune

Kort om ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har eller står i fare for å få utfordringer med å utføre daglige og meningsfulle aktiviteter. Ergoterapeut vurderer også behovet for hjelpemidler og tilrettelegging.

Les mer om kommunens tilbud innen ergo- og fysioterapi

Hvem gjør hva?

Camilla har hovedvekt på hverdagsrehabilitering og er kommunens synskontakt. Hverdagsrehabilitering er et satsningsområde og vi er stolte over at denne tjenesten er under utvikling og håper at vi etter hvert kan gi et godt tilbud til hjemmeboende. Hun har også fagansvaret for ergoterapitjenesten.

Anna er en del av hukommelsesteamet og jobber med utgangspunkt i demensplanen. Hun er også kommunens hørselskontakt. De er begge å se på korttids- og rehabiliteringsavdelingen. 

Ergoterapeutene våre har kontorer i første etasje på Ryslingmoen. De er begge bosatt på Rena, og er tilstede alle hverdager. 

I forbindelse med ergoterapiens dag den 27. oktober, ønsker vi å oppfordre alle til å gjøre noe som er meningsfullt for seg selv. Meningsfull aktivitet forlenger livet og gir økt livskvalitet.  

Til toppen