Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du forslag til noe kommunen kan gjøre for klima eller miljø? 

Utfordringene vi står ovenfor må vi løse sammen – vi må involvere og endre oss.

Vi vil gjerne ha innspill til klima- og miljøtiltak, forslag til prosjekter eller informasjon du mener kan være nyttig i kommunens arbeid med klima og miljø.

Innspill kan sendes til oss på e-post eller per post.

Vi anbefaler å oppgi e-postadresse slik at vi kan holde deg oppdatert om hvordan ditt innspill behandles.

Til toppen