Forslag til innstilling om å slå sammen Rena skole og Åmot ungdomsskole

Åpen høring, frist for innspill er 1. mars 2022.

I kommunestyret, desember, 2021, ble prosjektplanen for framoverlent sammen, vedtatt. Kommunestyret har gitt hovedutvalget for oppvekst og kultur i oppdrag å utrede en Helhetlig drift av skolene på Rena- herunder et mangfold av læringsarenaer og samarbeid med kulturskolen. 

Hovedutvalget/arbeidsgruppa har kommet med en foreløpig innstilling om å slå sammen Rena skole og Åmot ungdomsskole til Åmot barne- og ungdomsskole under en felles ledelse.

Åpen høring

Det inviteres nå til en åpen høring på forslaget fra hovedutvalget/arbeidsgruppa. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil foreta endelig behandling etter at høringsuttalelsene er gjennomgått i møte den 11. mars. Hovedutvalget sender deretter sin innstilling til kommunestyret for endelig behandling i møte den 30. mars.

Høringsinnspill sendes på mail til tord.arnesen@amot.kommune.no.

Frist for innspill er 1. mars 2022.

Til toppen