Årsbudsjett og økonomiplaner

Publiserte årsbudsjett og økonomiplaner for Åmot kommune.

Økonomiplanen består av neste års budsjett pluss kommunens fireårsplan for hvordan de langsiktige målene som er satt i kommuneplanen skal nås.

Digitale rapporter

Vi benytter Framsikt for publisering av digitale rapporter.

Tilgjengelig som nedlastbare filer

Til toppen