Årsregnskap

Publiserte årsregnskap for Åmot kommune.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 

Tilgjengelig som nedlastbare filer 

Til toppen