Ottershagen gardsbarnehage

Ottershagen gardsbarnehage er en privat barnehage, som ligger på Ottershagen gård i Haugedalen.

Fakta

Visjon

Vi gjør gardsliv og naturopplevelser til en del av oppveksten

Åpningstider

Kl. 07.00 - 16.30
Stengt i skolens jule- og påskeferie, samt 4 uker i juli.

Nøkkelinformasjon

  • Privat barnehage
  • Barn fra 0-6 år

Om barnehagen

Barnehagen ligger ved Ottershagen gård i Haugedalen, 4 km fra Rena sentrum. I tillegg til selve barnehagen, har vi Svea - en koselig husmannsplass i skogen, og flere skogslekeplasser med gapahuk eller andre krypinn.

Hos oss får barna mange impulser fra gardslivet og naturen rundt seg. Gjennom dette gir vi barna kunnskap om hvordan vi tar vare på og nytter naturressursene rundt oss. Ved å la barna få delta i gardsdrifta fremmes verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Og det er mange som liker å ha traktor som en del av hverdagen!

Besøk gjerne vår hjemmeside og vår facebookside.

Slik jobber vi

Vår pedagogiske grunntanke er at de voksne skal være aktivt tilstede for barna, og at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

Vi voksne skal være lydhøre og la barna delta aktivt i sin egen læringsprosess. De voksne undres og utforsker sammen med barna og søker ny kunnskap sammen med barna. Vi legger til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking, læring og omsorg.

Dette er både helsefremmende og forebyggende. Vi gir barna tid til å undres, stille spørsmål ved- og reflektere over det de ser og opplever. Barna får rom for å lage egne forklaringer underveis. 

Årsplan Ottershagen gardsbarnehage 2023-2024 (PDF, 3 MB)4

Regler for redusert pris, søskenrabatt og betaling

Her finner du oss

Kontakt oss

Elisabeth Gjems
Leder Ottershagen barnehage
E-post
Til toppen