Frisklivssentralen

Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn eller tobakk?

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste innen adferds-områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakkslutt for innbyggere i Åmot.

Hvem kan søke Frisklivssentralen?

Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging til å endre levevaner og mestre sykdom. Målet er å få til varige endringer og man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å være deltaker.

Hvordan blir jeg henvist til Frisklivssentralen?

Du kan bli henvist med en frisklivsresept av fastlege, fysioterapeut, psykisk helse & rus, NAV eller annet helsepersonell. Du kan også selv ta kontakt på eget initiativ eller selv velge hvem som kan henvise til resepten.

Du kan henvende deg per telefon, mail, brev eller ved personlig oppmøte. Reseptperioden går over 12 uker med mulighet for forlengelse. Vi har taushetsplikt.  

Last ned Frisklivsresepten (PDF, 377 kB)

Hvilke tilbud får jeg gjennom en frisklivsresept?

Vi tilbyr 12 ukers reseptperiode, med en helsesamtale i forkant og i slutten. Det utarbeides endringsmål og plan for livsstilsendring. Vi har gruppetreningstilbud, individuell oppfølging eller læring- og mestringstilbud innen kost, tobakk, søvn eller psykisk helse.

Kontakt oss

Susanne Frenningsmoen
Leder Frisklivssentralen
E-post
Mobil 47 47 58 81
Til toppen